Menu
0
Trang chủ » DỊCH VỤ KẾ TOÁN»Báo cáo tài chính» Dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng

Báo cáo tài chính

Kính gửi quý doanh nghiệp!

Đến với dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng của Công ty dịch vụ kế toán thuế Ngân Việt, quý Doanh Nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, nhưng các sổ sách, báo cáo luôn được bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành. Quý khách hàng chỉ việc ký vào các hồ sơ, biểu mẫu, báo cáo kế toán, báo cáo thuế do chúng tôi đã thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện công việc kế toán của mình, khi quý vị cần vấn đề nào đó trong hoạt động KD, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị các nội dung, vấn đề liên quan đến kế to, thuế, hóa đơn chứng từ.

I – Công việc làm dịch vụ Kế toán của công ty chúng tôi bao gồm :

   1. Thu nhận các loại hóa đơn, chứng từ phục vụ cho việc kê khai thuế hàng tháng, quý cho doanh nghiệp;

   2. Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp để tư vấn cho DN khi cần thiết;

   3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ và phân loại chứng từ kế toán;

   4. Lọai bỏ, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;

   5. Lập các loại bảng phân bổ: Công cụ dụng cụ, Khấu hao TSCĐ, Tiền lương;

   6. Lập các loại sổ sách kế toán theo chế độ hiện hành.

   7. Kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính.

   8. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;

   9. In các loại sổ sách, báo cáo nhanh giao cho DN ở thời điểm cần thiết;

   10. In tất cả các loại sổ sách, báo cáo tài chính theo quy định;

  11. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…

II – Quy định thực hiện về dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng:

Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và khả năng sinh lời trong kỳ của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế – tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung của báo cáo tài chính gồm :

- Bảng cân đối tài khoản.

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính vào cuối năm; trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó.

Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán.

Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nếu các DN có nhu cầu lập lại BCTC của các năm trước chúng tôi vẫn thực hiện theo yêu cầu của quý doanh nghiệp

         Gía dịch vụ chỉ từ 500.000 đ- 1.000.000 đ/ Tháng

" Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp những dịch vụ kế toán doanh nghiệp tốt nhất "

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Dịch vụ kế toán trọn gói tại Đà Nẵng, Dịch vụ báo cáo tài chính hàng tháng tại Đà Nẵng, Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Đà Nẵng, Dịch vụ kê khai quyết toán thuế tại Đà Nẵng. 

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0905 146 548

 

Gởi tin nhắn đến chúng tôi