Menu
0
Trang chủ » Tin tức»Tin công ty» Cách tính thuế khoán trong kinh doanh hộ cá thể.

Cách tính thuế khoán trong kinh doanh hộ cá thể.

Tin công ty

Hướng dẫn cách tính thuế đối với hô ̣kinh doanh cá thể, hô ̣khoán, cửa hàng kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo luâṭ thuế năm 2014 mới nhất, gồm: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN.

1. Cách tính thuế môn bài:

- Theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính: Quy định các bâc̣thuế môn bài đối với hộkinh doanh cá thể, hộkhoán, cửa hàng kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bậc thuế Thu nhập 1 tháng       Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000    1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.00  750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000     500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000     300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000    100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000  50.000

2. Cách tính thuế GTGT:

Theo Thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 156/2013/TTBTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính quy định: Hộ, cá nhân kinh doanh áp dung phương pháp tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trực tiếp trên doanh thu. Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % X Doanh thu

TRONG ĐÓ: Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

(Chi tiết từng ngành nghề được quy định tại: Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC)

- Thời hạn nộp thuế theo quý. (Châṃ nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý sau)  

Chú ý: Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuôc̣ đối tượng không chịu thuế GTGT (Tức là không phải nôp̣ thuế GTGT). (Nhưng vẫn phải nôp̣ thuế môn bài và thuế TNCN) (Theo khoản 25 điều 4 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC)

3. Cách tính thuế TNCN: Theo Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì việc xác định thu nhập chịu thuế đối với hộcá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cụ thể như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

TRONG ĐÓ:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu khoán trong kỳ tính thuế X Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định:

- Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ; cá nhân kinh doanh lưu động và cá nhân không kinh doanh như sau:

Hoạt động            Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định (%)
Phân phối, cung cấp hàng hoá       7
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu  30 
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 15
Hoạt động kinh doanh khác    12

- Đối với cá nhân kinh doanh nhiều ngành nghề thì áp dụng theo tỷ lệ của hoạt động kinh doanh chính. Trường hợp cá nhân thực tế kinh doanh nhiều ngành nghề và không xác định được ngành nghề kinh doanh chính thì áp dụng theo tỷ lệ của “Hoạt động kinh doanh khác”.

4. Hóa đơn sử dụng.

 - Hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế cấp.

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0905 146 548

 

Gởi tin nhắn đến chúng tôi